top of page

BİLİRKİŞİLİK MÜESSESESİ

Bilirkişilik müessesesi 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu’na göre oluşturulmuştur. Mahkemeler; uyuşmazlığın çözümünün hâkimin mesleki bilgi ve deneyimleriyle çözümlenmesi mümkün olmayan hallerde uyuşmazlığın çözümü maksadıyla konunun uzmanı kişilerden teknik destek alınması bilirkişilik müessesesinin temelini oluşturur.

Mahkeme ya da hâkimler genel bilgi ve tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin hukuki bilgisiyle çözümlenmesi mümkün olan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili davalarda bilirkişi görevlendiremezler.

Bilirkişiler sadece kendilerinden istenen olay hakkında görüş beyan edebilirler. Hukuki değerlendirmede bulunamazlar. Hukuki değerlendirme yetkisi hakime ya da mahkemeye aittir.

İstinaf mahkemelerinde bilirkişi incelemesi; istinaf incelemesi sırasında incelemeyi yapan istinaf dairesi gerek tarafların gerekse kendi istemi doğrultusunda bilirkişi incelemesi yaptırabilmektedir.

Comments


bottom of page