top of page

HUKUKA DAİR BİLGİ NOTLARI


1- 25.01.2018’de Yargıtay Başkanı İsmail CİRİT "Geciken adalet, adalet değildir." demiştir.


2- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6.1 maddesi “Yargılamanın makul sürede” bitirilmesini öngörmektedir. Sözleşmenin 6.3 maddesi, üye devletlere, davaların “makul sürede” bitirilmesi için gerekli önlemleri alma yükümlülüğünü yüklemektedir.


3- Anayasa’nın 141. maddesinin son fıkrasında “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir.” Önemli olan yargılamanın bitiminde, yargılamadan beklenen amacın hâsıl olup, olmadığıdır.

4- Yargı kararlarının, adil yargılama ilkesine uygun olup olmadığı hususu, “bireysel başvuru” yoluyla Anayasa Mahkemesince denetlenebilmektedir.


5- Duruşmaların televizyon yoluyla halkın izlemesine açılması, umumi vicdanın oluşmasını sağlar. Yargı kararları sadece hâkimin vicdanına değil, toplumun vicdanına da uygun olmalıdır.

10.09.2020


E. İdari Yargı Hakim

İrfan AYDIN

Comments


bottom of page