top of page

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Ticari Faaliyet Kavramı

Kat Edinme Karşılığı Arsanın Müteahhide Verilmesi ve İnşa Edilen Binada Kat Sahibi Olunması Ticari Faaliyet Sayılır Mı?

Arsa karşılığı,konut ya da işyeri edinmede, servetin biçim değiştirmesi fiiili; gayrimenkul alım satımın kar amacıyla yapılması devamlılık arz etmesi ve bu unsurun saptanmasının işin niteliği,özelliği,organizasyonu ile muamelelerinin sayısal çokluğu dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.Kaldı ki;devamlılık halinin hem alış hem satış işlemlerinden ortaya çıkması gerekmektedir.Hal böyle olunca da;bu hususlara dikkate alınmadan,gayrimenkul alım-satım yapıldığından bahisle cezalı tarhiyat yapılması 193 Sayılı GUK ile öngörülen kurallara aykırıdır.


Nitekim Danıştay 4.Dairesi'nin 12.06.2015 tarihli 2014/7808 esas ve 2015/3279 karar sayılı kararı da bu doğrultudadır.

bottom of page