top of page

UZLAŞMAYA TABİ SUÇLAR

CMK’nın 253. maddesi kapsamındaki suçlar uzlaşmaya tabidir. Bu suçlar sırasıyla; Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı’nın resmi sitesinde sayılmıştır.Ulaşabilmek için;

http://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/1922019150524su%C3%A7%20listesi-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf

bottom of page