top of page

UZLAŞTIRMADA 1 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILANLARA YAPILACAK TEBLİGAT

Uzlaştırma Savcılığı tarafından bir uzlaştırma dosyasında görevlendirilen Uzlaştırmacılar kendilerine ulaşan dosyada sanığın; 1 yıldan fazla süreli hapis cezası ile cezalandırılmış olması ve Cezaevinde bulunması halinde hazırladıkları muhtıra ve uzlaştırma teklif formlarının tebliğinde şu hususları göz önünde bulundurmalılardır.Şöyle ki;

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. Madde hükmünde “Bir yıl ve daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır.Cezayı yerine getirmekle görevli makam böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür” denilmektedir. Yine aynı Kanunun 411. ve 412. maddelerinde “Vesayet ve Vesayet İşlerinde Yetki” konuları düzenlenirken, 413. maddesinde “Vasinin Atama Yöntemleri” belirlenmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun “Mevkuf ve Mahkumlara Tebligat” başlığını taşıyan 19. madde hükmüne göre; cezaevlerinde bulunan tutuklu ve mahkumlara yapılacak tebliğin ceza ya da tutukevi müdürü veya memuru aracılığıyla yapılacağı öngörülmekte ise de bu genel bir hükümdür. Bu genel hükmün istisnası ise 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 407. maddesinde düzenlenmiş olup, 1 (bir) yıldan uzun süreli mahkumların kısıtlı olması nedeniyle fiil ehliyetlerinin bulunmadığına yer verilmiştir.Bu nedenle bu kişilerin fiil ehliyetlerini vasileri aracılığıyla kullanmaları gerekmektedir. Hal böyle olunca da; 1 (bir) yıldan fazla mahkumiyeti bulunan hükümlülere cezaevi müdürü ya da memuru eliyle tebligat yapılamaz.Nitekim Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliği’nin “Tutuklu Ve Hükümlülere Tebligat” başlıklı 28. maddesinin 2. Fıkrasına göre de;1 (Bir) yıldan fazla süreli hapis cezası ile cezalandırılmış hükümlülere yapılacak tebligatların vesayet makamınca atanan “vasilere” yapılması gerekmektedir.

コメント


bottom of page