top of page
evlilik

AİLE HUKUKU

Aile Hukuku;evlilik,boşanma,velayet,nafaka,evlat edinme,babalık davası,mal rejimleri,nişanlanma gibi Türk Medeni Kanunu'nun ikinci kitabında düzenlenen konuları kapsayan bir hukuk dalıdır. Bu konulardan doğan hukuki uyuşmazlıklar sonucunda kişilerin hak ve menfaatleri ihlal edilerek, hukuka aykırı işlem ve eylemler doğabilir.Bu hallerde hukuka aykırılığın giderilmesi ve kişilerin haklarının korunması husunsunda gerekli hukuki destek Hukuk Büromuz tarafından özen ve dikkat gösterilerek danışanlarına ve müvekkillerine sağlanmaktadır.  

bottom of page