top of page
Antik kalıntılar

İDARE HUKUKU

İdare Hukuku,devlet organlarının yapısını işleyişini ve bu organların kişilerle olan ilişkisini düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. Özel hukukta yer almayan kamu gücü,kamu hizmeti,idari işlem gibi pek çok farklı kavramı içinde bulundurmakla birlikte,tek bir kanuna bağlı olmayan ve içtihadlar üzerinden yürütülen bir hukuk dalıdır. İdare hukuku, iptal davası,tam yargı davası,kamulaştırma veya kamulaştırmasız el atma gibi çeşitli dava tiplerini içinde barındırır.Özellikle;devlet organlarının tek taraflı işlemleri sonucunda kişilerin menfaatlerinin ihlal edilmesi halinde, bu ihlallerin giderilmesini sağlar.Hukuk büromuz da devlet tarafından tesis edilen idari işlemler,eylemler ya da eylemsizlikler sebebiyle vatandaşlarımızın haklarının ihlal edilmesi söz konusu olduğu takdirde,bu ihlalin giderilmesi için gerekli hukuki yardımı ve vatandaşlarımızın yargı organları karşısında temsilini sağlamaktadır. 

bottom of page