top of page
Dolma kalem

KOOPERATİFLER HUKUKU

Kooperatifler,1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 1.maddesinde de belirtildiği gibi; bir tüzel kişiliğe sahip olan ortakların ekonomik menfaatlerini,mesleki ve geçimlerine yönelik ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla sağlayan ortaklar bütünüdür. Kooperatiflerde ticari amaç güdülmez ve bu nedenle üçüncü kişilerle değil,yalnızca ortaklarla hukuki işlemler yapılır.Kooperatif ortaklarının iç ilişkilerini de Kooperatifler Kanunu düzenler ve Kooperatifler Hukukunun konusunu uyuşmazlıklar da bu kanun çerçevesinde çözümlenir.Bu nedenle bu tür uyuşmazlıkların hukuka uygun ve hak ihlallerine sebep olmayacak şekilde çözümü için Kooperatifler Kanunu'nun iyi bilinmesi gerekmektedir.Kooperatif davalarında tecrübesi ve birikimi olan Hukuk Büromuz bu alanda danışanlarına ve müvekkillerine gerekli hukuki desteği sağlamakta ve uğradıkları hak ihlallerinin giderilmesine yardımcı olmaktadır.

bottom of page