top of page
Skyline New York

GAYRİMENKUL HUKUKU

 Kamulaştırma, hukuki el atma, fiili el atma davaları, tapudan kaynaklanan ihtilafların çözümü, kadastro uygulamalarından kaynaklanan ihtilafların çözümü, ortaklığın giderilmesi (izaleyi şuyu) davası, miras payının dağılımdan kaynaklanan ihtilaflar ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen ve Eşya Hukukunun bir alt dalı olan Gayrimenkul Hukukunun konusunu;arsa,bina,konut ve arazi gibi taşınmazlar ile bu taşınmazların alım,satımı ve bu taşınmazlar üzerinde tesis ya da terkin edilen ayni haklar oluşturmaktadır. Özellikle tapu iptali ve tescili davası,kira bedelinin tespiti davası,istihkak davası,kamulaştırma davası gibi davalar bu hukuk dalı çerçevesinde çözümlenmektedir.Oldukça geniş bir hukuk dalı olan gayrimenkul hukuku birçok detayı içinde barındırdığından,mevzuata iyi hakim olan kişiler eliyle yürütülmeli ve çözümlenmelidir.Bu nedenle Hukuk Büromuz Gayrimenkul Hukuku alanında vatandaşlarımıza gerekli hukuki yardımı ve vatandaşlarımızın devlet organları ve yargı makamları karşısında temsilini hukuk normlarına bağlı kalarak en uygun şekilde sağlamaktadır.

bottom of page