top of page
İmza

İŞ HUKUKU

İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinden doğan işçi alacakları,bu ilişkinin temelini oluşturan iş sözleşmeleri,iş sağlığı ve güvenliği,işçi-işveren sendikaları,toplu iş sözleşmesi gibi konuları kapsayan hukuk dalıdır.Bu konular ile birlikte özellikle;işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisi sonucunda doğan hukuki uyuşmazlıkların giderilmesini sağlayan hukuki düzenlemeler 4857 Sayılı İş Kanunu'nda yer almaktadır.İş hukuku ile ilgili mevzuata hakim olan Hukuk Büromuz iş hukuku kapsamına giren tüm konularda danışanlarına ve müvekkillerine gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

bottom of page