top of page
tokmak

DERNEKLER HUKUKU

Dernek, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 2. maddesinde de açıkça ifade edildiği üzere;kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını ifade etmektedir.Türk Medeni Kanunu'nda de derneklere ilişkin birçok düzenleme bulunmakta olup,kişilerin herhangi bir izin almaksızın dernek kurabileceği düzenlenmiştir.Ülkemizde de sayısı oldukça fazla olan derneklerin işleyişinde ve kişilerle olan ilişkilerinde gerçekleşen hukuki uyuşmazlıkların çözümünde Hukuk Büromuz danışanlarına ve müvekkilerine bu konudaki birikimi ve tecrübesi ile birlikte gerekli desteği sağlamaktadır.

bottom of page