top of page
Adalet

VERGİ HUKUKU

Mali hukukun alt dalı olan Vergi Hukuku,devletin mali faaliyetlerinin hukuki yönünü inceleyen bir hukuk dalıdır.Vergi hukukun konusunu;devlet ile kişiler arasında vergi,resim,harç ve benzeri gelirlerin alınması sebebiyle doğan vergi ilişkisindeki karşılıklı hak ve ödevler oluşturmaktadır.Vergi hukuku özellikle devletin, kişilerin haklarına haksız olarak müdahale sonucunu doğuran vergilendirme işlemlerinin hukuka uygun hale getirilmesini sağlar.Hukuk büromuz da vatandaşlarımızın hukuka aykırı işlemler sebebiyle vergi ilişkisinin zedelendiği hallerde, vatandaşlarımıza hukuki yardım sunarak,hak ihlallerinin giderilmesini ve vatandaşlarımızın devlet organları ve yargı makamları karşısında temsil edilebilmesini sağlamaktadır.

bottom of page