top of page

KARŞI VEKALET ÜCRETİ

Güncelleme tarihi: 14 Ara 2023
Açıklamamız; Davacı, Davalı, Avukat ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri İlgilendirmektedir:


Bilindiği üzere Mahkemelerde açılan ve görülen davalar sonunda hâkim ya da mahkeme, taraf ya da tarafların vekillerinin verdiği hizmeti göz önünde bulundurarak vekâlet ücretine de hükmeder. Hüküm altına alınan ve yargılama gideri niteliği taşıyan sözde ücretin, davacıya ya da davalıya ödenmesine karar verir.

Yukarıda sözü edilen ücretin davacı ya da davalıya ödenebilmesi için “Mahkeme kararı” hariç başkaca herhangi bir belgeye ihtiyaç yoktur. Bu ödemeden gelir ve katma değer vergisi dâhil herhangi bir tevkifat yapılamaz. Ödeme için serbest meslek makbuzu düzenlenmesi istenemez.

Şöyle ki;

1- Karşı vekâlet ücreti; yargı organları tarafından taraflar lehine hükmedilen ve yargılama gideri niteliğinde olan vekâlet ücretidir.  

2- Bu ödeme, davasını vekil ile takip eden davacı ya da davalıya ödemesi gereken vekâlet ücretinin karşılığı olarak yapılır.

3- Ödemeyi yapan kişi, kurum ve kuruluşlarca ödeme sırasında hiçbir şekilde tevkifata tabi tutulamaz. Çünkü ödeme avukata değil, davanın taraf ya da taraflarına yapılmaktadır.

4- Eğer karşı vekâlet ücretini tahsil eden davacı ya da davalı vergi mükellefi ise aldığı parayı diğer gelirler başlığı altında, defterine hasılat olarak kaydetmesi gerekir.

5- Avukat ile davacı ya da davalı arasında akdedilen “vekâlet ücret sözleşmesi”, “karşı vekâlet ücretinin” avukata ödenmesini öngörmekte ise o takdirde bu ücret, avukatın serbest meslek kazancı olarak KDV ve gelir vergisi tevkifatına tabidir.

 

                                                                                

   Aydınlar Yargısal Danışmanlık ve Hukuk Bürosu  

Comments


bottom of page