top of page

GAYRİMENKUL DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE VERGİLENDİRİLMESİ


Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesi uyarınca sahip olunan gayrimenkullerin satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde satıldığı takdirde, bu satış işleminden doğan kazançtan alınan vergidir.


Verginin mükellefi : Gayrimenkulün sahibi yani taşınmazı satandır.

Gayrimenkulün iktisap tarihi: İktisap tarihi olarak, gayrimenkulün alıcı adına tapuya tescil edildiği tarih esas alınmalıdır. Fakat fiilen kullanma tarihi, tapu tescil tarihinden önce ise fiilen kullanma tarihi esas alınır.

Verginin beyan ve ödeme zamanı : Gayrimenkul değer kazancı elde edildiği yılı takip eden bir sonraki yılın mart ayına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine beyanname verilir. Beyanname Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazır beyan sisteminden elektronik ortamda da verilebilir. Vergi ödemesi ise Mart ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenir.

Gayrimenkul Değer Artışı Kazancı Vergisinin Hesaplanması : Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 81. maddesi uyarınca, gayrimenkulün alış değeri ile elden çıkarılan aydan önceki ayın Yİ-ÜFE verileri çarpılarak bulunan tutar, iktisap edinilen aydan önceki ayın Yİ-ÜFE’ye bölünür.
Elde edilen tutarlardan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Gelir Vergisi Kanunu mükerrer 80. maddesi uyarınca her yıl yeniden hesaplanan istisna tutarı çıkartılır.
Değer artış kazancından indirilecek giderler (belgelendirilmek şartıyla tapu harcına ilişkin tutarlar, başka bir gelirden indirim konusu yapılmamış konut kredi faizleri) var ise bu giderler de vergi matrahından düşülür.
Bulunan vergi matrahı üzerinden gelir vergisi dilimine göre ödenmesi gereken vergi tutarı hesaplanır.

Örnek Hesaplama :
Alış Tarihi : 01/05/2015
Alış tutarı : 150.000,00-TL
Satış Tarihi: 15/06/2019
Satış tutarı : 350.000,00-TL
Tapu harcı : 7.000,00-TL

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisini hesaplayalım:

1- Hesaplama için alış ve satış gerçekleşmeden bir önceki aylar olan Mayıs/2019 endeksi 2015/04 endeksler tespit edilir.
2019/05 Yİ-ÜFE : 456,74
2015/04 Yİ-ÜFE : 245,42

2- Konutun Güncel Değeri = (Alış Değeri) X (Satış tarihinden önceki ayın Yİ-ÜFE)
(Alış tarihinden önceki ayın Yİ-ÜFE)

Konutun Güncel Değeri = 150.000,00 X 456,74 = 279.158,17-TL
245,42

3- Satış sırasında ödenen 7.000,00-TL tapu harcı, satış tutarından düşülmeli.
Değer Artış Kazancı = (350.000,00 - 7.000,00) – 279.158,17 = 63.841,82-TL
4- Bulunan tutardan, gayrimenkul değer artış kazancı istisna bedeli çıkarılır. Bu bedel yıllara göre farklılık gösterir. Konutun satış yılı olan 2019 yılında 14.800 TL’dir. (GVK Mükerrer 80. Madde-305 Seri Nolu Genel Tebliğ)
Vergi Matrahı = 63.841,82- 14.800,00= 49.041,82-TL

5- 2019 gelir vergisi tarifesinde belirtilen vergi oranları doğrultusunda vergi hesaplanır. 2019 yılı için belirlenen gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.
Gelir Dilimleri Vergi Matrahı Hesaplanan Vergi
18.000 TL'ye kadar %15 18.000,00 2.700,00
40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, 22.000,00 4.400,00
fazlası için %20
98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, 9.041,82 2.441,29
fazlası için %27
500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL,
fazlası için %35
500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için
163.460 TL, fazlası için %40
TOPLAM 49.041,82 9.541,29


6- Değer artış kazancı vergisi = 9.541,29-TL
Comments


bottom of page